Адвокатско дружество „Грозданов и Милушев" e създадено през 2007 год. от адвокат Тодор Грозданов и адвокат Георги Милушев.

Дружеството е специализирано в областта на:

 • застрахователно право;
 • гражданско право;
 • търговско право;
 • вещното право;
 • корпоративно право
 • финансово право;
 • договорно право;
 • трудово право;
 • осигурително право

Адвокатско дружество „Грозданов и Милушев" предоставя комплексни правни услуги и консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица.

 

 • Основни принципи в дейността ни са стриктното спазване на адвокатската тайна и лоялност към клиентите.
 • Отделяме на всеки клиент необходимото време и внимание, за да може да изложи спокойно проблема си пред нас.
 • Информираме текущо клиентите си в процеса на работа по поставената ни задача.
 • Правим всичко възможно нашите клиенти да бъдат максимално информирани при вземането на решения.
 • Защитата на интересите на клиентите е с приоритет за нас.
 • Задълбоченото изследване на поставените от клиентите проблеми, ни дава възможност да предоставим оптималното решение.

 

Адвокатско Дружество "Грозданов и Милушев" работи в тясно сътрудничество с "Финансово-правна къща" ООД, специализирана компания за счетоводно обслужване на малки и средни предприятия и консултации в областта на публичното предлагане на ценни книжа и инвестициите. 

webBGteam
English version